Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019


Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê đó tội lỗi hơn hết mọi người Ga-li-lê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.


 Tin Mừng Tiếng Anh
Jesus said to them in reply, 
“Do you think that because these Galileans suffered in this way 
they were greater sinners than all other Galileans? By no means!
But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did!
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" 

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019


Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Vào lúc 18 giờ 30 Thứ Ba Ngày 12/03/2019.
Tại Giáo xứ Nam Thái sẽ tổ chức Thuyết trình
Chuyên Đề về Tâm Lý & Giáo Dục với Thuyết trình viên: Thạc sĩ Tâm Lý Công Giáo: NGUYỄN DIỆU ANH.